Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Theorie

Formules wil je graag zo overzichtelijk mogelijk houden. Daarom worden variabelen als lengte, breedte, tijd en kosten aangegeven met maar één letter, vaak hun beginletter. Je moet wel goed van tevoren afspreken wat elke letter precies betekent en je daar dan ook nauwgezet aan houden.

In deze figuur zie je de formule `A = l * b` , met:

  • `A` de oppervlakte in cm2
  • `l` de lengte in cm
  • `b` de breedte in cm

Voor vermenigvuldigen gebruik je in formules de vermenigvuldigingspunt `*` in plaats van het kruisje.

verder | terug