Verbanden > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 2

Iemand's schoenmaat `s` kun je bepalen vanuit de lengte `v` van zijn voet in cm. Er geldt:

`s = 1,5 * (v + 2)`

Weet je iemand's schoenmaat, dan kun je zijn voetlengte bepalen. Neem bijvoorbeeld iemand met schoenmaat `42` . Dan geldt volgens de formule de vergelijking:

`52 = 1,5 * (v + 2)`

Deze vergelijking hoef je niet op te lossen met tabellen en grafieken. Even nadenken helpt ook.

De vergelijking ziet er uit als `42 = 1,5 * [...]` .
Je kunt dan `[...]` vinden door `42/(1,5)` uit te rekenen, uitkomst `28` .
Omdat `[...]` eigenlijk `v + 2` is, krijg je dus `v + 2 = 28` en dit klopt als `v = 26` .
De gevraagde voetlengte is `26` cm.

(In werkelijkheid is `42` een schoenmaat voor iedereen vanaf `s = 41,5` tot en met `S = 42,4` en zijn er meerdere voetlengtes met deze schoenmaat.)

Opgave 4

Bekijk in Voorbeeld 2 hoe de vergelijking `42 = 1,5 * (v + 2)` wordt opgelost.

a

Welke vergelijking hoort bij de vraag: "Bereken de voetlengte bij een schoenmaat van 36?"

b

Los deze vergelijking op dezelfde manier als in het voorbeeld op.

c

Controleer je oplossing door de gevonden waarde voor `v` in de vergelijking in te vullen.

Opgave 5

Ook de gekozen eenheden spelen bij vergelijkingen een rol.
Als je een schoenmaat van `36` hebt, betekent dit dat je schoenmaat afgerond `36` is.

a

Waarom betekent dit dat `s` een getal vanaf `35,5` tot en met `36,4` moet zijn?

b

Welke voetlengte hoort er bij `s = 35,5` ? Los daartoe de bijbehorende vergelijking op. Geef de voetlengte in mm nauwkeurig.

c

Welke voetlengte hoort er bij `s = 36,4` ? Los daartoe de bijbehorende vergelijking op. Geef de voetlengte in mm nauwkeurig.

d

Welke voetlengtes horen er bij schoenmaat `36` ?

Opgave 6

Je kunt veel meer vergelijkingen oplossen door "handig rekenen" .
Bekijk de vergelijking `2,25 * r + 4,50 = 29,70` .

a

Deze vergelijking heeft de vorm `[...] + 4,50 = 29,70` . Hoeveel is `[...]` ?

b

Omdat `[...] = 2,25 * r` kun je nu `r` uitrekenen. Hoe?

c

Welke oplossing heeft deze vergelijking dus?

verder | terug