Verbanden > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Inleiding

Behzad heeft deze formule ontdekt voor zijn busreizen:

`R = 1,00 + 0,17 * a` .

Hierin is:

  • `R` de reiskosten in euro

  • `a` de afstand in km

Maar wat als hij in de winter elke dag met de bus naar school wil? Is een abonnement dan niet veel voordeliger? Dat gaat hij nu proberen uit te rekenen.

Je leert in dit onderwerp:

  • een vergelijking opstellen aan de hand van gegeven informatie;

  • een vergelijking oplossen door tabellen en grafieken te gebruiken.

Voorkennis:

  • werken met formules;

  • rekenen met procenten.

verder | terug