Verbanden > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Theorie

In een vergelijking bestaat uit twee uitdrukkingen met een variabele die gelijk aan elkaar zijn.
Als `x` die variabele is, zoek je de waarde van `x` die ervoor zorgt dat de linker- en rechterzijde van de vergelijking gelijk zijn. Die waarde van `x` heet de oplossing van de vergelijking. Soms zijn er meerdere oplossingen mogelijk.

Om deze oplossingen te vinden kun je gebruik maken van tabellen en grafieken.
Je vergelijkt dan de uitkomsten van de linkerzijde met die van de rechterzijde van de vergelijking.
In een snijpunt van hun grafieken hebben linker- en rechterzijde dezelfde uitkomst.

verder | terug