Verbanden > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave 6

Je gaat in de zomervakantie kersen plukken en krijgt per gevuld kistje € 2,50. Ook krijg je per dag een vast bedrag, de "voorfietskosten" , van € 7,50.

a

Hoeveel verdien je op een dag als je vijf kistjes vult?

b

Tussen welke twee variabelen bestaat er een verband?

c

Geef een zo kort mogelijke formule die je loon uitdrukt in het aantal kistjes. Gebruik voor je loon de letter `L` en voor het aantal kistjes de letter `k` .

d

Bereken met de formule je loon als je op een dag `12` kistjes met kersen vult.

Opgave 7

Wanneer je op reis gaat, kun je een reisverzekering afsluiten. Daarvoor betaal je de verzekeringsmaatschappij een bepaalde premie. Bij DALIV betaal je een eenmalige afsluitprovisie en daarnaast een vast bedrag per dag. De tabel laat enkele premies zien.

reistijd (dag) 5 10 15 20
premie (euro) 17,50 30,00 42,50 55,00
a

Tussen welke variabelen is hier een verband? Wat is de afhankelijke variabele en wat is de onafhankelijke variabele?

b

Hoe kun je aan de tabel zien dat je een vast bedrag per dag betaalt? Hoe groot is dat bedrag?

c

Hoe kun je uit de tabel afleiden dat de bijbehorende grafiek niet door ` O (0, 0)` gaat?

d

Beschrijf dit verband in woorden.

e

Beschrijf het verband tussen reistijd en premie met een formule.

f

Bereken de premie bij een reistijd van achttien dagen.

g

Schrijf de formule zo kort mogelijk.

Opgave 8

Schrijf de volgende formules zo kort mogelijk. Geef ook aan waar de letters in de formule voor staan, en geef mogelijke eenheden.

a

kaarslengte `= 20 - 0,5 *` brandtijd

b

inhoud balk = lengte ⋅ breedte ⋅ hoogte

c

kosten `= 5,00 + 0,08 *` aantal

Opgave 9

Van een cilindervormige kaars verandert de lengte `L` (cm) als je hem aansteekt volgens de formule `L=32 -1,5*t` . Hierin is `t` de brandtijd in uren.

a

Hoe zie je aan deze formule dat de kaars telkens korter wordt?

b

Je wilt weten na hoeveel uur deze kaars is opgebrand. Welke vergelijking hoort daarbij?

c

Los deze vergelijking op met behulp van een grafiek.

d

Een andere cilindervormige kaars wordt tegelijk met de eerste kaars aangestoken. Bij deze kaars verandert de lengte `L` (cm) als je hem aansteekt volgens de formule `L = 40 - 2,5*t` . Ook bij deze formule is `t` de brandtijd in uren. Schat met behulp van grafieken na hoeveel uur branden beide kaarsen even lang zijn.

Opgave 10

Het bedrijf Overmars is gespecialiseerd in verhuizingen. De kosten van een verhuizing worden bepaald door:

  • de tijd in uren die de verhuizers bezig zijn met het in- en uitpakken: € 150,00 per uur;

  • de afstand in km waarover verhuisd wordt: € 2,50 per km.

a

De familie De Bruijn verhuist met Overmars van Haarlem naar Zutphen ( `125`  km). Voor het in- en uitpakken hebben de verhuizers zes uur nodig. Wat kost deze verhuizing?

b

Stel een formule op voor de kosten `K` (euro) afhankelijk van de in- en uitpaktijd `t` (uur) en de te rijden afstand `a` (km).

c

Een verhuizing van Breda naar Tilburg ( `20` km) met Overmars kost € 1550,00. Hoeveel uur zijn de verhuizers bezig geweest met inpakken en uitpakken? Gebruik een vergelijking.

Opgave 11

Los de volgende vergelijkingen op door slim rekenen.

a

8 x + 450 = 560

b

8 ( x + 15 ) = 200

verder | terug