Lineaire verbanden > Lineaire verbanden
123456Lineaire verbanden

Inleiding

Natuurlijk zijn de energiekosten niet de enige kosten die je hebt als je over een eigen auto wilt beschikken. Je kunt zo'n auto bijvoorbeeld "leasen". Dat betekent: je krijgt de auto in gebruik, maar hij is eigendom van een leasebedrijf. Je betaalt dan een vast bedrag per maand waar alles bij in zit (aanschaf, onderhoud, etc.).
Die maandelijkse kosten komen bij de energiekosten. Henk slaat aan het rekenen...

Je leert in dit onderwerp:

  • formules en grafieken bij lineaire verbanden maken en gebruiken;

  • de begrippen hellingsgetal en startgetal;

  • bij een lineaire grafiek een formule opstellen.

Voorkennis:

  • rekenen, ook met negatieve getallen;

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • recht evenredige verbanden herkennen en de evenredigheidsconstante, het hellingsgetal, bepalen;

  • formules en grafieken bij recht evenredige verbanden maken en gebruiken.

verder | terug