Lineaire verbanden > De balansmethode
123456De balansmethode

Inleiding

Henk's moeder least haar elektrische auto voor € 360 per maand. Omdat ze in haar nieuwe functie veel voor haar werkgever met de auto op pad is, legt ze maandelijks flink wat kilometers af. Elke km kost haar gemiddeld € 0,07. Ze krijgt van haar werkgever een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km.

Henk gaat uitrekenen vanaf hoeveel km daarmee al haar autokosten gedekt zijn.
Hij gebruikt daarbij het balansmodel: op beide schaaltjes moet evenveel liggen om evenwicht te hebben.
Hoe werkt dat balansmodel?

Je leert in dit onderwerp:

  • een vergelijking zien als een balans waarvan aan beide zijden van het isgelijkteken de uitkomst gelijk moet blijven;

  • een vergelijking oplossen met de balansmethode.

Voorkennis:

  • rekenen, ook met negatieve getallen;

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • uitdrukkingen herleiden door vermenigvuldigen van factoren en optellen/aftrekken van gelijksoortige termen;

  • bij een formule een rekenschema en een terugrekenschema opstellen en gebruiken om een variabele te berekenen.

verder | terug