Diagrammen > Frequentietabellen
123456Frequentietabellen

Inleiding

Yousra bekijkt meer infographics.
Ze ziet dit op een infographic over het telefoongebruik in Nederland.
Maar hoe komt de maker van dit plaatje aan die getallen en wat betekenen ze precies?
En hoe maak je er een mooie infographic van?
Yousra gaat zelf maar eens op zoek naar gegevens die je overzichtelijk kunt weergeven. Ze zoekt gegevens van haar eigen school.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen frequentie en relatieve frequentie;

  • werken met een frequentietabel om het gemiddelde te berekenen;

  • werken met frequentietabellen om gegevens te vergelijken.

Voorkennis:

  • getallen gebruiken om te tellen en te rekenen;

  • rekenen met procenten.

verder | terug