Diagrammen > Beelddiagram en lijndiagram
123456Beelddiagram en lijndiagram

Inleiding

Yousra komt ook deze infographic tegen over fietsen in enkele Europese landen. De figuur is al wat ouder, want er waren toen nog geen e-bikes. Bekijk maar eens goed welke informatie de figuur te bieden heeft.
Als het goed is zie je een diagram dat uit staven (stroken) bestaat en een diagram dat uit beelden (plaatjes) bestaat.

Je leert in dit onderwerp:

  • informatie aflezen uit een beelddiagram, een staafdiagram en een lijndiagram;
  • een staafdiagram maken;
  • een lijndiagram maken;

Voorkennis:

  • getallen gebruiken om te tellen en te rekenen;

  • het gemiddelde uitrekenen van een serie getallen ook met behulp van een frequentietabel;

  • werken met (relatieve) frequentietabellen.

verder | terug