Diagrammen > Cirkeldiagram en steelbladdiagram
123456Cirkeldiagram en steelbladdiagram

Inleiding

Yousra heeft leren werken met beelddiagrammen, lijndiagrammen en staafdiagrammen.
Maar ze ziet ook nog andere soorten diagrammen.
Bijvoorbeeld dit diagram in de vorm van een cirkel.

Je leert in dit onderwerp:

  • een (dubbel) steelbladdiagram maken en er gegevens uit aflezen;
  • uit een (dubbel) steelbladdiagram het modale getal aflezen;
  • een cirkeldiagram maken en er gegevens uit aflezen.

Voorkennis:

  • het gemiddelde uitrekenen van een serie getallen;

  • werken met (relatieve) frequentietabellen;

  • lijn-, staaf- en beelddiagrammen maken en er gegevens uit aflezen.

verder | terug