Statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Inleiding

Aicha ziet dat twee groepen gegevens met eenzelfde centrummaat nog flink van elkaar kunnen verschillen. De spreiding van de gegevens kan erg verschillend zijn. Je ziet dat hier met de schoten op deze roos. Van de tweede serie is de spreiding groter.

Je leert in dit onderwerp:

  • de spreidingsbreedte en de kwartielafstand van een serie gegevens berekenen;
  • spreidingsbreedte en kwartielafstand interpreteren als spreidingsmaten van die gegevens;
  • een serie gegevens samenvatten in een boxplot.

Voorkennis:

  • (gewogen) gemiddelde, modus en mediaan van een hoeveelheid gegevens berekenen;

  • werken met (relatieve) frequenties en (relatieve) frequentietabellen.

verder | terug