Statistiek > Klassenindeling
123456Klassenindeling

Inleiding

Aicha bekijkt de cijfers voor geschiedenis van klas B1H op één decimaal afgerond.
Dan zijn bijna alle gegevens verschillend.
Het maken van een frequentietabel levert nu weinig overzicht op.
Daarvoor kun je beter de cijfers groeperen in zogenaamde "klassen" .
Daarover gaat dit onderdeel.

Je leert in dit onderwerp:

  • een frequentietabel met klassenindeling en geschikte klassenbreedte maken bij een verzameling ruwe data;
  • bij zo'n klassenindeling diagrammen maken;
  • bij een klassenindeling het gemiddelde schatten.

Voorkennis:

  • (gewogen) gemiddelde, modus en mediaan van een hoeveelheid gegevens berekenen;

  • werken met (relatieve) frequenties en (relatieve) frequentietabellen.

verder | terug