Statistiek > Schatten
123456Schatten

Inleiding

cijfer frequentie
`4` `1`
`5` `4`
`6` `7`
`7` `6`
`8` `6`
`9` `6`

Aicha heeft leren werken met klassenindelingen en de bijbehorende frequentietabellen.
In plaats van werken met een brij van onafgeronde rapportcijfers, werkt ze nu met overzichtelijke frequentietabellen waarin alle cijfers zijn afgerond op gehele getallen, zoals deze voor het vak Frans. Dat zijn dus eigenlijk klassenindelingen.
Voordeel ervan is het krijgen van goed overzicht als je met veel ruwe gegevens te maken hebt.
Nadeel is dat je alle centrummaten en spreidingsmaten alleen nog maar kunt schatten.

Je leert in dit onderwerp:

  • bij een klassenindeling de centrummaten en de spreidingsmaten schatten;

  • bij een klassenindeling een boxplot maken.

Voorkennis:

  • (gewogen) gemiddelde, modus en mediaan van een hoeveelheid gegevens berekenen;

  • een frequentietabel met klassenindeling en geschikte klassenbreedte maken bij een verzameling ruwe data.

verder | terug