Statistiek > Statistische uitspraken
123456Statistische uitspraken

Inleiding

Je hebt inmiddels allerlei tabellen en diagrammen leren maken om statistisch gegevens overzichtelijker weer te geven. Die gegevens krijg je door statistisch onderzoek.
Aicha vindt het hoog tijd worden om zelf eens zo'n onderzoek te doen.
Maar wat zijn eigenlijk "statistische gegevens" - ook wel data genoemd - precies?
En wat is een vraag die je moet beantwoorden met behulp van statistiek? Waarom doe je eigenlijk ststistiek, waarom is dit nodig?

Je leert in dit onderwerp:

  • een statistische uitspraak herkennen;

  • bij een statistisch onderzoek de begrippen populatie en steekproef herkennen;

  • aangeven of een steekproef representatief is;

  • een eenvoudig statistisch onderzoek opzetten.

Voorkennis:

  • (gewogen) gemiddelde, modus en mediaan van een hoeveelheid gegevens berekenen;

  • een frequentietabel met klassenindeling en geschikte klassenbreedte maken bij een verzameling ruwe data;

  • werken met diverse tabellen en er verschillende diagrammen bij maken;

  • bij een klassenindeling de centrummaten en de spreidingsmaten schatten;

  • bij een klassenindeling een lijndiagram, een staafdiagram en een boxplot maken.

verder | terug