Statistiek > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

Statistiek is uit het huidige leven bijna niet meer weg te denken. Veel beslissingen worden genomen op basis van statistieken of het nu gaat om woningbouw, het aanleggen van wegen of het bepalen welke smartphone het beste is, altijd worden er gegevens verzameld en gepresenteerd in tabellen en diagrammen. En om de conclusies die daaruit worden getrokken nog een beetje te begrijpen (en vooral ook om hun beperkingen te begrijpen) is kennis van statistische methoden nodig.
In dit onderwerp wordt daar een klein begin mee gemaakt. Het is zelfs de bedoeling dat je zelf een statistisch onderzoekje doet. Je werkt daarbij met MS-Excel (of een ander rekenbladprogramma op de computer, maar dan moet je wel zelf kijken hoe dat precies werkt).

De volgende opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Statistiek te krijgen. Dit betreft de onderdelen 1, 2, 3, 4 en 5 van dit onderwerp. Het is nuttig om er een eigen samenvatting bij te maken. De opgaven hieronder zijn bedoeld om je daarbij te helpen.

Je kunt ook deze spiekbriefjes gebruiken.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
Opgave 1

In deze frequentietabel zie je de resultaten van tellingen van het aantal eieren dat dagelijks in een hok vol kippen werd geraapt.

aantal eieren 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
frequentie 1 2 3 6 12 15 27 35 23 12

Deze gegevens kun je samenvatten met behulp van een drietal centrummaten.

a

Welk aantal eieren per dag is de modus?

b

Welk aantal eieren per dag is de mediaan?

c

Bereken het gemiddelde aantal eieren per dag.

Opgave 2

In deze frequentietabel zie je de resultaten van tellingen van het aantal eieren dat dagelijks in een hok vol kippen werd geraapt.

aantal eieren 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
frequentie 1 2 3 6 12 15 27 35 23 12

Bij deze gegevens kun je behalve de drie centrummaten ook een paar spreidingsmaten vaststellen.

a

Bepaal de spreidingsbreedte.

b

Bepaal de kwartielafstand.

c

Teken een bijpassend boxplot.

Opgave 3
lengteklasse frequentie
`150 - < 160` `3`
`160 - < 170` `17`
`170 - < 180` `34`
`180 - < 190` `4`
`190 - < 200` `2`
totaal `60`

De lengtes in cm van `60` leerlingen zijn in klassen ingedeeld. Je kunt nu het gemiddelde alleen nog schatten want je weet de ruwe data niet.

a

Bepaal de modale klasse.

b

Hoe schat je het gemiddelde? Bereken deze schatting.

Opgave 4

Gebruik de frequentietabel van de vorige opgave. Door de mediaan en de kwartielen te schatten kun je een boxplot maken.

a

Schat de mediaan.

b

Schat de kwartielen en teken een bijpassend boxplot.

Opgave 5

Bij statistisch onderzoek wil je een uitspraak doen over een grote groep (de populatie) op grond van de resultaten van een steekproef uit die groep.

a

Waar moet een goede steekproef aan voldoen?

b

Welke twee soorten statistisch onderzoek ken je op dit moment? Geef van beide een voorbeeld.

verder | terug