Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
1234567Lijn, lijnstuk, punt

Inleiding

Daan en Samira zitten beiden in klas B1C. Ze kennen elkaar al vanaf de basisschool, maar moeten nu wennen aan de regels en afspraken van hun nieuwe school. Ook willen ze hun medeleerlingen goed leren kennen. Dus zitten ze de eerste periode op een vaste plek in de klas en maken ze een klassenplan. Hier zie je dat van Samira. Ze werkt altijd netjes, dus tekent ze met keurige evenwijdige lijnstukken.

Maar wat is eigenlijk een "lijnstuk"? En wat betekent "evenwijdig"?

Je leert in dit onderwerp:

  • onderscheid maken tussen een lijn, een lijnstuk en een punt;

  • de ligging van lijnen ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • het snijpunt van twee (of meer) lijnen bepalen.

Voorkennis:

  • werken met potlood en liniaal (en gum).

verder | terug