Figuren > Afstanden
1234567Afstanden

Inleiding

Daan en Samira staan in de pauze bij punt `A` op een open plek in de fietsenstalling, want het is gaan regenen. Ze kletsen wat bij over hun eerste schooldagen. Dan gaat de bel, ze moeten naar de les in lokaal 101. Maar nat worden willen ze niet, dus ze lopen zo kort mogelijk door de regen.

Welke route zullen ze nemen?

Je leert in dit onderwerp:

  • (wiskundige) afstanden correct meten;

  • werken met het begrip schaal en met schaallijnen;

  • afstanden op kaartjes meten en omrekenen naar de werkelijkheid.

Voorkennis:

  • onderscheid maken tussen een lijn, een lijnstuk en een punt;

  • de ligging van lijnen ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • het snijpunt van twee (of meer) lijnen bepalen.

verder | terug