Figuren > Passer en cirkel
1234567Passer en cirkel

Inleiding

Daan en Samira staan in de pauze vaak op een open plek in de fietsenstalling. Om niet te laat te komen, willen ze niet meer dan zo'n `15` of `16` meter van de deur `D` af zitten. In de figuur zie je een boog die deze afstand vanaf `D` aangeeft.

Hoe maak je zo'n boog op een plattegrond? Heb je daar een speciaal instrument voor?

Waar moeten beiden nu binnen de fietsenstalling gaan staan?

Je leert in dit onderwerp:

  • de diameter en de straal van een cirkel met gegeven middelpunt bepalen;

  • cirkels tekenen met een passer, op basis van middelpunt en straal of diameter;

  • afstanden bepalen door gebruik te maken van eigenschappen van cirkels.

Voorkennis:

  • de ligging van lijnen, punten, lijnstukken ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • het begrip afstand en afstanden van punten tot andere punten, lijnen en figuren bepalen;

  • werken met het begrip schaal en met schaallijnen.

verder | terug