Figuren > Vlakke figuren
1234567Vlakke figuren

Inleiding

In het wiskundelokaal zien Samira en Daan een poster van dit schilderij van de Nederlandse kunstenaar Bart van der Leck (1876-1958).

Ze vragen zich af wat het voorstelt en waarom het daar hangt.

Hun wiskundeleraar begint over vormen, vlakke figuren, vierhoeken, en nog veel meer...

Je leert in dit onderwerp:

  • een aantal soorten vlakke figuren herkennen en de naam benoemen;

  • kennismaken met een aantal kenmerken van vlakke figuren;

  • op papier een driehoek construeren.

Voorkennis:

  • de ligging van lijnen, punten, lijnstukken ten opzichte van elkaar beschrijven met de begrippen: snijdend, snijpunt, loodrecht en evenwijdig;

  • een cirkel tekenen met gegeven straal of diameter en middelpunt;

  • De begrippen vierkant en rechthoek.

verder | terug