Plaatsbepalen > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Samenvatten

In veel situaties is het van belang om te weten op welke plek iets is. Dat geldt voor levende wezens en voorwerpen, maar vaak ook voor wiskundige figuren. En plaatsbepalen heeft alles te maken met codes, kaarten, roosters en coördinaten. En soms moet je vanuit roosters weer terugrekenen naar de werkelijkheid omdat figuren op schaal zijn.

De onderstaande opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Plaatsbepalen te krijgen. Het betreft de onderdelen 1, 2, 3, en 4 van dit onderwerp. Het is nuttig om er een eigen samenvatting bij te maken.

Je kunt ook deze spiekbriefjes gebruiken.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
Opgave 1

Met een plaatscode kun je op een korte manier de plek beschrijven waar een bepaald voorwerp of een bepaalde persoon zich bevindt.

Geef drie voorbeelden van plaatscodes en hoe ze worden gebruikt.

Opgave 2

Zet de volgende begrippen op de juiste plaats bij het assenstelsel op het werkblad.

  • `x` -as

  • `y` -as

  • oorsprong

  • roosterlijn

  • roosterpunt

Opgave 3

Gebruik de figuur van Opgave 2.

a

Schrijf de coördinaten van punt `A` op.

b

Teken in het assenstelsel de punten `P(2,6; 3)` , `Q(6, 0)` en `R(7, 9)` en driehoek `PQR` .

Opgave 4

Teken op een cm-rooster een assenstelsel met daarin de punten `A(2, 1)` , `B(8, 1)` , `C(2, 6)` , `D(5; 8,5)` en `E(8, 6)` .

Teken de kortste route door deze punten die begint en eindigt bij `A` .

Opgave 5

Gebruik de figuur die je bij Opgave 4 hebt getekend.

a

Bepaal de lengte van de route die je hebt getekend.

De figuur is getekend op schaal `1 : 40text(.)000` .

b

Wat betekent dit?

c

Hoeveel bedraagt de werkelijke lengte van je route?

Opgave 6

Een assenstelsel is op schaal getekend. Elke eenheid van het cm-rooster is in werkelijkheid `2,5` km.

a

Op welke schaal is dit assenstelsel getekend?

b

Teken een bijpassend schaallijntje.

b

Hoe groot is de oppervlakte van elk roosterhokje?

Opgave 7

De afstand van een adres in Rotterdam naar een adres in Deventer is `153,4` km volgens de routeplanner.
Op een afgedrukte kaart van deze route wordt die afstand nagemeten. Daar komt ongeveer `7,7` cm uit.

Bereken de schaal van de afgedrukte kaart.

verder | terug