Hoeken > Hoeken
123456Hoeken

Verwerken

Opgave 7

Bekijk de zes hoeken.

a

Zet de hoeken met behulp van het kleinerdanteken ` < ` op volgorde van klein naar groot.

b

Welke hoeken zijn scherp?

c

Welke hoeken zijn stomp?

d

Welke hoek is gestrekt?

e

Welke hoek is overstrekt?

Opgave 8

Hier en op het werkblad zie je een vierkant dat bestaat uit verschillende figuren. In figuur 3 zie je een rondje en een loodrechtteken.

a

Zet in iedere hoek die ook recht is het loodrechtteken.

b

Zet een rondje in de scherpe hoeken.

c

Zet een kruisje in de stompe hoeken.

Opgave 9

Een muur op een zolderkamer moet behangen worden. De muur is `3` meter lang en de banen behang zijn `50` centimeter breed. Op één rol zit `8` meter behang. De eerste baan behang zit er al op.

a

Welke hoek is de grootste hoek van deze muur?

links onder

links boven

rechts onder

rechts boven

b

De rol behang is scheef afgesneden. Je hoeft geen rekening te houden met het patroon. Wanneer je een nieuwe baan afsnijdt, past het scheef afgesneden stuk dan precies op het volgende stuk muur?

c

Hoeveel rollen behang zijn er nodig voor deze muur, als je geen rekening hoeft te houden met het patroon?

Opgave 10

Bekijk de driehoek.

a

Noteer de benen van `/_C` .

b

Zet de drie hoeken van deze driehoek in de juiste volgorde van klein naar groot.

`/_A < /_B < /_C`

`/_B < /_C < /_A`

`/_C < /_A < /_B`

c

Hoe noem je `/_ A` ?

scherp

recht

stomp

d

Hoe noem je `/_ B` ?

scherp

recht

stomp

e

Hoe noem je `/_ C` ?

scherp

recht

stomp

Opgave 11

Je ziet een zeshoek waarin drie diagonalen zijn getekend. Het snijpunt van de diagonalen is `S` .

a

Noteer de benen van `/_EFA` .

b

Wat is het hoekpunt en wat zijn de benen van `/_BSD` ?

c

Wat voor hoek is `/_CSF` ?

d

Hoeveel scherpe hoeken zie je in de figuur?

Opgave 12

Je ziet een rechthoekig trapezium met daarin twee diagonalen.

a

Waarom moet elke hoek in deze figuur met drie letters worden aangeven?

b

Geef de twee rechte hoeken met drie letters aan.

c

Is `/_ASB` scherp, stomp of recht?

stomp

scherp

recht

verder | terug