Hoeken > Hoeken
123456Hoeken

Voorbeeld 2

Je ziet hier een zestal hoeken. Welke hoek is recht, welke scherp, welke stomp, welke gestrekt, welke overstrekt?

> antwoord
  • `/_A` is een rechte hoek, dat zie je aan het loodrechtteken.

  • `/_B` is kleiner dan een rechte hoek en dus een scherpe hoek.

  • `/_C` heeft twee benen die in elkaars verlengde liggen, dit heet een gestrekte hoek.

  • `/_D` is kleiner dan een gestrekte hoek maar groter dan een rechte hoek en dus een stompe hoek.

  • `/_E` is een hoek die helemaal rond is. Die kun je een volle hoek noemen.

  • `/_F` is een hoek die groter is dan een gestrekte hoek en dus een overstrekte hoek.

Opgave 5

Je ziet een serie hoeken. Noteer of de hoeken scherp, recht of stomp zijn.

Opgave 6

Gegeven is een stompe hoek `A` .

a

Teken een mogelijke `/_ A` .

b

Verdeel `/_ A` door een lijn toe te voegen in een stompe en een scherpe hoek. Lukt dit altijd?

c

Verdeel `/_ A` in twee scherpe hoeken. Lukt dit altijd?

d

Kun je `/_ A` in twee stompe hoeken verdelen?

e

Kun je `/_ A` altijd verdelen in een rechte hoek en een scherpe hoek?

verder | terug