Hoeken > Hoeken
123456Hoeken

Uitleg

Iedere hoek heeft een hoekpunt en twee benen.
Bij het hoekpunt zet je een hoofdletter. In de hoek zet je een boogje. De naam van de hoek is: hoek `A` . In plaats van hoek `A` schrijf je ook wel `/_A` .

Als hoek `A` twee verschillende hoeken kan voorstellen gebruik je drie letters om de hoek aan te geven. De middelste letter hoort dan bij het hoekpunt. In deze figuur is `/_ BAC` door een boogje aangegeven. Als je deze hoek `A` niet precies beschrijft kan hoek `A` ook `/_ DAE` zijn.

Je kent de rechte hoek al, hier wordt hij door een "rechtehoekteken" aangegeven. Hoeken die puntiger (kleiner) zijn dan een rechte hoek, heten scherpe hoeken. Hoeken die minder puntig (groter) zijn dan een rechte hoek, heten stompe hoeken.

Opgave 1

Deze vierhoek stelt een op maat gesneden vloertegel voor. Er zijn vier hoeken.

a

Welke van deze vier hoeken is recht?

`/_ A`

`/_ B`

`/_ C`

`/_ D`

b

Hoe noteer je de benen van `/_ B` ?

c

Welke hoeken zijn kleiner dan de rechte hoek?

`/_ A`

`/_ B`

`/_ C`

`/_ D`

Opgave 2

Bekijk de figuur.

a

Waarom moet je de hoeken bij `A` met drie letters aangeven?

b

Schrijf de hoeken `A` van de driehoeken met drie letters op.

c

Waarom hoef je `/_ C` van deze figuur niet met drie letters te noteren?

d

Zet een sterretje in `/_ ADE` en een rondje in `/_AED` in de figuur op je werkblad.

verder | terug