Hoeken > Hoeken
123456Hoeken

Inleiding

Zara gaat met haar ouders verhuizen. Ze krijgt in hun nieuwe huis een eigen kamer. Ze heeft er deze plattegrond van gekregen.
De kamer heeft nogal bijzondere hoeken. Dat vindt Zara wel leuk, maar het leggen van vloerbedekking wordt een uitdaging.

Wat versta je eigenlijk precies onder een "hoek" . En wanneer is de éne hoek groter dan de andere?

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen hoek, hoekpunt en benen van een hoek;

  • aangeven of een hoek groter of kleiner is dan een andere hoek;

  • aangeven of een hoek recht, stomp, scherp, gestrekt, of overstrekt is.

Voorkennis:

  • de begrippen evenwijdig en loodrecht en het teken voor loodrecht;

  • de namen van vlakke figuren.

verder | terug