Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Verwerken

Opgave 9

Je ziet zes verschillende hoeken. De hoeken staan ook op het werkblad.

Meet elke hoek in graden nauwkeurig.

Opgave 10

Je ziet een driehoek en een vlieger. De figuren staan ook op het werkblad.

a

Meet de hoeken van de driehoek in graden nauwkeurig.

b

Hoeveel graden zijn de hoeken van deze driehoek samen?

c

Meet de hoeken van de vlieger in graden nauwkeurig.

d

Hoeveel graden zijn de hoeken van deze vlieger samen?

Opgave 11

Bekijk de vierhoek `ABCD` met daarin twee diagonalen.

a

Meet `/_BSC` . Gebruik de figuur op het werkblad.

b

Welke hoek is even groot als `/_BSC` ?

c

Meet `/_ ABC` , `/_ BCD` , `/_ CDA` en `/_ DAB` . Hoeveel graden zijn de hoeken van de vierhoek samen?

Opgave 12

De Toren van Pisa staat scheef.

Het gebouw naast de Toren van Pisa maakt een hoek van `90^@` met de grond. Welke hoek maakt de Toren van Pisa met de grond? Meet dit met behulp van de foto.

Opgave 13

Bij het speerwerpen moet de speer onder een bepaalde hoek omhoog worden geworpen. Als de hoek te klein is, valt de speer te snel op de grond, maar als de hoek te groot is, dan komt hij minder ver.

Hoe groot is de hoek waarmee de speer op de foto wordt geworpen?

verder | terug