Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Uitleg

Je kunt de grootte van een hoek precies meten, bijvoorbeeld met een doorzichtige hoekmeter of met je geodriehoek.

Een hoekmeter is verdeeld in `360` gelijke delen, die "graden" heten. Je ziet de schaalverdeling op de cirkel lopen van `0` tot `360` graden. De `360` staat op dezelfde plaats als de `0` . Je schrijft `1` graad als `1^@` .

Op je geodriehoek (geometrische driehoek; geometrie betekent meetkunde) staat een halve hoekmeter, die loopt van `0^@` tot `180^@` . Dit heet de gradenboog.

Bij het werken met de geodriehoek is het handig vooraf de grootte van een hoek te schatten. Er staan immers telkens twee getallen bij een maatstreepje van de gradenboog. En je ziet meteen hoeveel graden een rechte hoek is. Of een gestrekte hoek.

Opgave 1

Zoek als dat nodig is nog even op welke soorten hoeken er zijn.

a

Hoeveel graden is een gestrekte hoek?

b

Hoeveel graden is een rechte hoek?

c

Hoeveel graden kan een scherpe hoek zijn?

d

Pak je geodriehoek. Je geodriehoek heeft drie punten. Hoeveel graden hoort er bij elke punt van je geodriehoek?

Opgave 2

Je ziet een scherpe hoek en een stompe hoek.

a

`/_ B` is

groter dan een halve rechte hoek

kleiner dan een halve rechte hoek

b

Schat de grootte van `/_ B` .

c

Schat ook de grootte van `/_ A` .

Opgave 3

Je ziet zes hoeken.

Schat de grootte van elke hoek. Gebruik eventueel een hoekmeter.

verder | terug