Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Verkennen

Opgave V1

Hier zie je de plattegrond van Zara's nieuwe kamer. Haar moeder heeft er een hoekmeter op gelegd. Nu kun je de grootte aflezen van de hoek bij `A` in graden. De figuur staat ook op het werkblad.

a

Bij welk been van hoek `A` staat het getal `0` ?

b

Welk getal lees je af bij het andere been van hoek `A` ?

c

Elke cirkel wordt verdeeld in `360` graden. Hoeveel graden is `/_A` ?

Zo'n cirkel met een verdeling van `360` graden heet "hoekmeter". Misschien hebben jullie er op school wel een stel. Op je geodriehoek staat een halve hoekmeter.

d

Gebruik de plattegrond van Zara's kamer op het werkblad om `/_B` op te meten.

e

Meet zo ook de grootte van de hoeken bij `D` en `E` .

f

Kan Zara's moeder uit één cirkelvormig tafelblad voor elk van de vier genoemde hoeken een werkblad zagen?

verder | terug