Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Practicum

Met deze applet kun je het meten met de geodriehoek oefenen.

Je maakt een hoek door de punten `A` , `B` en `C` te verplaatsen. Dan draai je met blauwe punt de geodriehoek in de goede stand en verschuif je hem met de rode punt naar de goede plek. Je kunt de driehoek nog een beetje bijdraaien en verschuiven tot hij precies goed ligt. Lees nu het juiste aantal graden af en controleer je antwoord.

verder | terug