Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Testen

Opgave 16

Hier en op het werkblad zijn zes verschillende hoeken getekend.

Meet elke hoek in graden nauwkeurig.

Opgave 17

Je ziet hier een vijfhoek.

a

Welke hoeken zullen minder dan `90^@` zijn?

b

Welke hoeken zullen tussen `90^@` en `180^@` zijn?

c

Welke hoek zal meer dan `180^@` zijn?

d

Meet `/_A` , `/_B` en `/_C` in deze vijfhoek op het werkblad.

verder | terug