Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Inleiding

De hoeken in Zara's kamer zijn allemaal verschillend. Haar moeder is nogal handig met timmerwerk. Ze hebben nog een mooi cirkelvormig tafelblad met een diameter van `1,20`  m. Zara's moeder zegt dat ze daaruit wel vier stukken kan zagen die elk in een hoek van Zara's kamer passen. Ze heeft ooit gezien dat je zo'n cirkel in `360` gelijke punten kunt verdelen. Dit noem je "graden" . Dat kun je gebruik en om de grootte van een hoek te bepalen. Waarschijnlijk heb je zelf maar de helft van zo'n figuur, op je geodriehoek.

Je leert in dit onderwerp:

  • het vlak verdelen in `360` graden en schatten hoeveel graden een hoek is;

  • berekenen hoeveel graden een rechte en een gestrekte hoek zijn en aangeven tussen welke aantallen graden een scherpe, een stompe en een overstrekte hoek liggen;

  • hoeken opmeten met de geodriehoek en uitdrukken in graden.

Voorkennis:

  • de begrippen hoek, hoekpunt, benen en aangeven of een hoek groter of kleiner is dan een andere hoek;

  • aangeven of een hoek recht, stomp, scherp, gestrekt, of overstrekt is;

  • de namen van vlakke figuren.

verder | terug