Hoeken > Hoeken tekenen
123456Hoeken tekenen

Verwerken

Opgave 7

Maak de hoeken af als `/_ D = 31^@` en `/_ E = 76^@` . Gebruik het werkblad.

Opgave 8

Teken de vier hoeken: `/_ A = 65^@` , `/_ B = 170^@` , `/_ C = 111^@` en `/_ D = 14^@` .

Opgave 9

Van driehoek `ABC` is het begin getekend. `/_ C = 62^@` .

a

Maak de driehoek af. Gebruik het werkblad.

b

Meet de grootte van `/_ A` en `/_ B` in graden nauwkeurig.

c

Hoeveel graden zijn de hoeken van de driehoek samen?

Opgave 10

Gegeven is dat vierhoek `PQRS` een parallellogram is met `PQ=5` cm, `PS=3`  cm en `/_ P=52^@` .

a

Teken het parallellogram `PQRS` .

b

Teken de diagonalen van het parallellogram en noem het snijpunt `M` .

c

Hoeveel graden is `/_ PMS` ?

Opgave 11
a

Teken `Delta KLM` met `/_ K = 60^@` , `/_ M = 40^@` en `KM = 4` cm. Meet vervolgens de grootte van `/_ L` .

b

Teken `Delta DEF` met `/_E = 117^@` , `DE = 4` cm en `EF = 3` cm. Meet beide andere hoeken van de driehoek.

verder | terug