Hoeken > Hoeken tekenen
123456Hoeken tekenen

Voorbeeld 2

Van parallellogram `DEFG` is gegeven dat `/_D=/_F=76^@` en dat `DE=5` cm en `EF=3` cm.
Teken dit parallellogram.

Teken `DE=5` cm. Teken `/_D = 76^@` .

Teken `DG=3` cm.

Teken een lijn evenwijdig aan `DE` .

Teken een lijn evenwijdig aan `DG` . Je ziet punt `F` ontstaan.

Teken punt `F` en het parallellogram.

Opgave 5

Van driehoek `ABC` is het begin getekend. Gegeven is dat `AB = 6` cm, `/_ A = 45^@` en `/_ B = 70^@` .

a

Teken de figuur na op ware grootte en maak `Delta ABC` af.

b

Hoe groot is `/_ C` ?

Opgave 6

Van vierhoek `KLMN` is gegeven dat `/_K=/_M=52^@` en dat `/_L=/_N=128^@` . Daarnaast weet je dat `KN=3` cm en `KL=4,5` cm.

a

Teken vierhoek `KLMN` .

b

Wat voor figuur is vierhoek `KLMN` ?

verder | terug