Hoeken > Hoeken tekenen
123456Hoeken tekenen

Uitleg

Zo teken je met je geodriehoek een hoek:

  • Teken het hoekpunt en het eerste been van de hoek.

  • Leg de lange zijde van je geodriehoek langs dit been met de `0` op de plaats van het hoekpunt.
    Zet een streepje bij het juiste aantal graden (is het een scherpe of een stompe hoek?).

  • Teken het tweede been van de hoek.

  • Zet de juiste letter bij het hoekpunt.

Hier wordt een hoek van `70^@` getekend.

En nu kun je ook driehoeken, vierhoeken en dergelijke tekenen als er voldoende lengtes en hoeken zijn gegeven.

Opgave 1

Je wilt `/_ A` tekenen van `30^@` .

a

Teken het hoekpunt `A` en één been van de hoek.

b

Teken nu aan de hand van de beschrijving in de Uitleg de gevraagde hoek  `A` .

c

Laat een medeleerling je tekening controleren door de hoek na te meten.

Opgave 2

Gegeven is driehoek `PQR` met `PQ=5` cm, `/_P=60^@` en `/_Q=40^@` .

a

Teken `Delta PQR` .

b

Hoeveel graden is `/_R` ?

verder | terug