Hoeken > Hoeken tekenen
123456Hoeken tekenen

Testen

Opgave 13

Teken `/_D = 95^@` en `/_E = 133^@` .

Opgave 14

Gegeven is driehoek `ABC` met `AB=5` cm, `AC=3` cm en `/_A = 55^@` .

a

Teken deze driehoek.

b

Hoe groot is `/_ C` ?

verder | terug