Hoeken > Gelijke hoeken
123456Gelijke hoeken

Verwerken

Opgave 8

Teken in elke hoek op het werkblad de deellijn.

Opgave 9

Teken de hoeken en teken er een deellijn in.

a

`/_A = 104^@`

b

`/_B = 36^@`

c

`/_C = 75^@`

d

`/_D = 260^@`

Opgave 10

Teken `Delta ABC` met `/_ A = 50^@` , `AB = 6` cm en `AC = 4` cm.

a

Laat zien dat de bissectrices van de hoeken van deze driehoek door één punt `S` gaan.

b

Om punt `S` zitten zes hoeken. Geef met gelijke tekentjes aan welke van die hoeken gelijk zijn.

Opgave 11

In deze figuur zijn de lijnen `p` en `q` evenwijdig.

a

Welke hoeken zijn gelijk aan `/_A_1` en waarom?

b

Waarom zijn `/_A_2` en `/_B_5` niet gelijk?

c

Welke hoek is wel gelijk aan `/_B_5` en waarom?

Opgave 12

Gegeven is een parallellogram `ABCD` met `AB = 6` cm en `AD = 4` cm. Verder is `/_ BAD = 50^@` .

a

Teken dit parallellogram.

b

Welke hoek van dit parallellogram is gelijk aan `/_BAD` en waarom?

verder | terug