Hoeken > Gelijke hoeken
123456Gelijke hoeken

Voorbeeld 1

Om de bissectrice, de deellijn, van een hoek van `64^@` te tekenen, halveer je het aantal graden: `{64^@} / 2 = 32^@` .

Hoeken die gelijk zijn aan elkaar, geef je aan door er hetzelfde tekentje (een boogje, een rondje, een sterretje) in te zetten.

Opgave 3

Gegeven is `/_ A = 80^@` .

a

Teken `/_ A` en de deellijn van `/_A` .

b

Geef met gelijke tekentjes aan welke hoeken gelijk zijn.

Opgave 4

Je ziet hier en op het werkblad een gestrekte hoek die in twee delen is verdeeld. Het kleinste deel is `56^@` .

a

Teken van beide hoeken bij punt `A` de deellijn en geef met tekentjes aan welke hoeken gelijk zijn.

b

Hoe groot is de hoek die beide deellijnen met elkaar maken?

verder | terug