Hoeken > Gelijke hoeken
123456Gelijke hoeken

Voorbeeld 2

In deze figuur zijn de lijnen `p` en `q` evenwijdig. In `/_ A_1` zie je een rood boogje.

In welke andere hoeken in deze figuur hoort ook zo'n rood boogje?

> antwoord

Kijk goed welke hoeken gelijk zijn, omdat het overstaande hoeken (X-hoeken), F-hoeken of Z-hoeken zijn. Bekijk ook goed welke hoeken samen `180^@` of `90^@` zijn.

`/_ A_3 = /_ A_1` (X-hoeken).
`/_ B_4 = /_ A_1` (Z-hoeken).
`/_ B_1 = /_ B_4 = /_A_1` (X-hoeken) of `/_B_1 = /_A_1` (F-hoeken).

Opgave 5

Bekijk de figuur in Voorbeeld 2.

a

Waarom is `/_B_6 = 90^@` ?

b

Welke andere hoek bij punt `B` krijgt dan ook een rechte hoek teken?

c

Waarom is `/_ B_5 = /_B_2` ?

Opgave 6

Bekijk de figuur. De lijnen `l` en `m` zijn evenwijdig, evenals de lijnen `k` en `q` .

a

Waarom is `/_ A_1 != /_ B_1` ?

b

Waarom is `/_ A_1 = /_ C_1` ?

c

Waarom is `/_ C_1 != /_ D_3` ?

d

Welke hoek is ook gelijk aan `/_ A_1` en waarom?

verder | terug