Hoeken > Gelijke hoeken
123456Gelijke hoeken

Voorbeeld 3

Gegeven is `Delta ABC` met `AB = 6` cm, `/_ A = 50^@` en `/_ B = 70^@` .

Teken deze driehoek met alle bissectrices van de hoeken.

> antwoord

Teken eerst lijnstuk `AB` met daarop de hoeken `/_A` en `/_B` . Je kunt dan driehoek `ABC` afmaken.

Vervolgens teken je de deellijnen door de hoeken in twee├źn te delen. Daarvoor moet je de grootte `/_C` zelf opmeten.

Opgave 7

Gegeven is `Delta ABC` in Voorbeeld 3.

a

Teken zelf `Delta ABC` .

b

Teken de deellijnen van `/_ A` , `/_ B` en `/_ C` .

c

Wat valt op aan de drie bissectrices?

verder | terug