Hoeken > Gelijke hoeken
123456Gelijke hoeken

Verkennen

Opgave V1

Hier en op het werkblad zie je Zara's behang voor de twee schuine wanden van haar kamer. Er zijn twee groepen bruine evenwijdige lijnen. Daar is een vierhoekje `ABCD` op getekend.

a

Hoeveel echt verschillende hoeken maken de bruine lijnen met elkaar?

b

Wat voor soort vierhoek is `ABCD` ?

c

Zet in `/_BAD` een sterretje en geef met een sterretje aan welke hoek gelijk is aan `/_BAD` . Zet in de andere twee gelijke hoeken bij `A` een rondje.

d

`/_DCB` wordt door een witte roosterlijn in twee gelijke delen verdeeld. Geef op het werkblad de twee gelijke hoeken aan met dichte stippen.

e

Teken op de bruine roosterlijnen een F en een Z en geef daarin met behulp van een rondje of een sterretje de gelijke hoeken aan.

verder | terug