Hoeken > Gelijke hoeken
123456Gelijke hoeken

Theorie

Gelijke hoeken hebben dezelfde grootte, dus hetzelfde aantal graden.
Vooral bij snijdende lijnen en bij evenwijdige lijnen kom je ze veel tegen:

  • Bij snijdende lijnen zijn de overstaande hoeken of X-hoeken gelijk.

  • Bij evenwijdige lijnen zijn de F-hoeken en de Z-hoeken gelijk.

De lijn die een hoek in twee gelijke hoeken verdeelt, heet de deellijn of bissectrice van die hoek. Een deellijn van een hoek teken je door het aantal graden van de hoek door twee te delen. Soms moet je dat aantal graden eerst nog meten.

verder | terug