Hoeken > Hoeken berekenen
123456Hoeken berekenen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Ongeveer `65^@` .

b

Zie de figuur.

c

Ze vormen samen een gestrekte hoek.

d

`180^@ - 65^@ = 115^@` .

e

Bovenin (of onderin) zit een hoek van `65^@` (een sterretje).
De andere twee hoeken zijn `(115^@)/2 = 57,5^@` .

f

`65^@ + 2*57,5^@ = 180^@`

Opgave 1
a

Ze vormen samen een gestrekte hoek.

b

Noem de hoeken bij `C` van links naar rechts `/_ C_1` , `/_ C_2` en `/_ C_3` .

Met welke hoek vormt `/_ C_1` een stel Z-hoeken?

`/_ A`

`/_ B`

`/_ C`

c

Met welke hoek vormt `/_ C_3` een stel Z-hoeken?

`/_ A`

`/_ B`

`/_ C`

d

`/_ A + /_ B + /_C_2 = /_ C_1 + /_ C_3 + /_ C_2 = 180^@`

e

Omdat je bij elke driehoek `ABC` een lijn door `C` en evenwijdig `AB` kunt tekenen.

Opgave 2
a

`/_C = 180^@ - 50^@ - 70^@ = 60^@` .

b

`/_B = 180^@ - 30^@ - 110^@ = 40^@` .

c

Omdat de gegeven hoeken samen al groter zijn dan `180^@` .
Als je hem probeert te tekenen (kies voor `AB` maar een bepaalde lengte) dan zie je meteen dat er geen driehoek kan ontstaan.

Opgave 3
a

`/_ A_3 = /_ A_1 = 30^@` (overstaande hoeken) en `/_ A_4 = 90^@ - /_ A_3 = 60^@` .

b

De hoeken met de rode stip zijn gelijk en samen `90^@` . Dus ze zijn elk `(90^@)/4 = 22,5^@` .
De hoek waar de letter `B` in staat is gelijk aan `3 xx 22,5^@ = 67,5^@` (X-hoeken).
De hoek met het vraagteken bij `B` is `180^@ - 67,5^@ = 112,5^@` (gestrekte hoek).

Opgave 4

Aangezien `l` en `k` loodrecht op elkaar staan weet je dat hoek `/_ B_1=90^@-25^@=65^@` .
Dan is `/_ B_2 = /_ B_1=65^@` (X-hoeken).
En `/_A_3 = /_B_2 = 65^@` (F-hoeken).

Opgave 5
a

`/_ B = 180^@ - 60^@ - 40^@ = 80^@`

b

Teken eerst `AB=6` cm en teken daarop de hoeken `/_ A` en `/_ B` . Maak de driehoek af en controleer door nameten of `/_C` klopt.

Opgave 6

`(180^@)/3=60^@`

Opgave 7

`/_A_3 = /_A_1= 40^@` (X-hoeken)
`/_A_4 = 180^@ - 40^@ = 140^@` (gestrekte hoek)
`/_A_2 = /_A_4 = 140^@` (X-hoeken)
`/_B_1 = /_A_1= 40^@` (F-hoeken)
`/_B_4 = /_A_1= 40^@` (Z-hoeken)
`/_B_2 = 180^@ - 40^@ - 30^@ = 110^@` (gestrekte hoek)
`/_B_5 = /_B_2 = 110^@` (X-hoeken)
`/_B_3 = /_B_6 = 30^@` (X-hoeken).

Opgave 8

`/_C = 180^@ - 110^@ - 60^@ = 10^@` .

Opgave 9

Bereken eerst `/_ A = 180^@ - 100^@ - 50^@ = 30^@` .
Begin dan met het tekenen van `AC` en zet daar de hoeken bij `A` en `C` op (aan dezelfde kant van lijnstuk `AC` ). Maak vervolgens de driehoek af.

Opgave 10
a

Teken diagonaal `AC` of diagonaal `BD` .

b

`2 xx 180^@ = 360^@`

c

Je moet dan één van de vier hoeken laten inspringen. Dit wordt een hoek die groter is dan `180^@` .

d

Zijn er ook vierhoeken die je niet in twee driehoeken kunt verdelen?

ja

nee

e

`360^@`

Opgave 11
a

`/_ ACD = /_ BAC = 32^@` (Z-hoeken).
`/_ ACB = 90^@ - /_ ACD = 58^@` .

b

`/_ ASB = 180^@ - 2 xx 32^@ = 116^@` .

Opgave 12

Teken een hoek van `65^@` en maak beide benen `20` cm lang. (Teken eventueel op schaal.)

Pak een grote passer en cirkel vanaf elk eindpunt van een been van de hoek weer `20` cm om.

Het punt waar de cirkelboogjes elkaar snijden is het vierde hoekpunt van de ruit.

Opgave 13
a

Kijk naar het spiegeltje op het ruitjesbehang en herken de F-hoeken van `65^@` .

Je ziet dan dat de grotere hoek samen met `65^@` een gestrekte hoek vormt.

De grotere hoek is dus `180^@ - 65^@ = 115^@` .

b

Je kunt de ruit in twee driehoeken verdelen door een verticale lijn te trekken.

Die verticale lijn verdeelt de hoek van `65^@` in twee hoeken van `32,5^@` .

Omdat de hoeken van zo'n driehoek samen `180^@` zijn is de grote hoek `180^@ - 2*32,5^@ = 115^@` .

(Je kunt de ruit ook met een horizontale lijn in twee driehoeken verdelen. Dan wordt de berekening iets anders.)

c

Teken een hoek van `65^@` en maak beide benen `20` cm lang. (Teken eventueel op schaal.)

Zet op elk eindpunt van een been van deze hoek een hoek van `115^@` .

De benen van deze hoeken die niet samenvallen met de benen van de hoek van `65^@` , snijden elkaar. Dat is het vierde hoekpunt van de ruit.

Opgave 14
a

`/_C_2 = 80^@`

b

`/_C_5 = 80^@`

c

`/_A_2 = 130^@`

Opgave 15
a

`/_ACS = 42,5^@`

b

Zie figuur.

verder | terug