Hoeken > Hoeken berekenen
123456Hoeken berekenen

Toepassen

Je ziet Zara's spiegeltje. Het heeft dezelfde vorm als de ruitjes van haar behang. De zijden zijn `20` cm.

Ze moet dit op maat laten maken, want de hoeken moeten precies kloppen.

De onderste hoek van het spiegeltje is `65^@` , dat heeft ze opgemeten.

Nu gaat ze een tekening op maat maken.

Opgave 12

Maak de tekening op maat die in Toepassen is bedoeld zonder nog een hoek uit te rekenen.

Opgave 13

Het lijkt Zara handiger om ook die grotere hoek van de ruit uit te rekenen.

a

Hoe kun je die hoek uitrekenen door evenwijdige lijnen te gebruiken?

b

Hoe kun je die hoek uitrekenen door gebruik te maken van het feit dat de hoeken van een driehoek samen `180^@` zijn?

c

Zara heeft die grote hoek zelf ook uitgerekend. Hoe tekent ze nu het spiegeltje?

verder | terug