Hoeken > Hoeken berekenen
123456Hoeken berekenen

Verwerken

Opgave 7

In de figuur zijn de lijnen `p` en `q` evenwijdig.
Verder zijn `/_A_1=40^@` en `/_ B_6 = 30^@` .

Opgave 8

Van driehoek `ABC` is `/_A = 110^@` en `/_B = 60^@` .
Hoe groot is `/_C` ?

Opgave 9

Teken `Delta ABC` met `/_ B = 50^@` , `/_ C = 100^@` en `AC = 4` cm.

Opgave 10

Je ziet een vierhoek `ABCD` .

a

Hoe kun je de vierhoek in twee driehoeken verdelen? Geef twee mogelijkheden.

b

Hoeveel graden zijn de hoeken van deze vierhoek samen?

c

Geef een voorbeeld van een vierhoek die je maar op één manier in twee driehoeken kunt verdelen.

d

Zijn er ook vierhoeken die je niet in twee driehoeken kunt verdelen?

ja

nee

e

Hoeveel graden zijn de hoeken van elke vierhoek samen?

Opgave 11

In een rechthoek `ABCD` snijden de diagonalen `AC` en `BD` elkaar in punt `S` . Verder is gegeven dat `/_ BAC = 32^@` .

a

Bereken de grootte van `/_ ACB` .

b

Bereken de grootte van `/_ ASB` .

verder | terug