Hoeken > Hoeken berekenen
123456Hoeken berekenen

Voorbeeld 2

Je wilt een driehoek `ABC` tekenen met `/_ A = 60^@` , `/_ C = 40^@` en `AB = 6` cm.

Hoe pak je dat aan?

> antwoord

Bereken eerst de grootte van `/_ B` .

Teken vervolgens de driehoek.

Opgave 5

Bekijk het probleem in Voorbeeld 2.

a

Bereken de grootte van `/_ B` .

b

Teken `Delta ABC` .

Opgave 6

Een driehoek met drie gelijke zijden heeft ook drie gelijke hoeken.

Hoe groot zijn die hoeken?

verder | terug