Hoeken > Hoeken berekenen
123456Hoeken berekenen

Uitleg

Je kunt soms de grootte van hoeken berekenen.
Je werkt dan met X-hoeken, F-hoeken en Z-hoeken.
Verder zijn hoeken die samen een rechte hoek vormen samen `90^@` .
En ook zijn hoeken die samen een gestrekte hoek vormen samen `180^@` .

In deze applet kun je dit gebruiken om in te zien dat de som van de hoeken in elke driehoek `180^@` is.

Er is een lijn door hoekpunt `C` evenwijdig aan zijde `AB` getekend. Met behulp van Z-hoeken kun je nu beredeneren dat de drie hoeken van elke driehoek samen een gestrekte hoek vormen. Om die reden zijn ze samen altijd `180^@` .

Als je twee hoeken van een driehoek weet, kun je de derde uitrekenen.

Opgave 1

Bekijk de applet uit de Uitleg .

a

Beweeg punt `C` . Waarom zijn de drie hoeken bij hoekpunt `C` samen altijd `180^@` ?

b

Noem de hoeken bij `C` van links naar rechts `/_ C_1` , `/_ C_2` en `/_ C_3` .

Met welke hoek vormt `/_ C_1` een stel Z-hoeken?

`/_ A`

`/_ B`

`/_ C`

c

Met welke hoek vormt `/_ C_3` een stel Z-hoeken?

`/_ A`

`/_ B`

`/_ C`

d

Leg uit waarom de som van de hoeken van deze driehoek `180^@` is.

e

Waarom geldt deze regel voor elke driehoek? In de applet kun je de punten `A` , `B` en `C` verplaatsen.

Opgave 2

Bereken van de volgende driehoeken de grootte van de gevraagde hoek.

a

`Delta ABC` heeft `/_A = 50^@` en `/_B = 70^@` . Bereken `/_C` .

b

`Delta ABC` heeft `/_A = 30^@` en `/_C = 110^@` . Bereken `/_B` .

Er bestaat geen driehoek met `/_A = 80^@` en `/_C = 110^@` .

c

Waarom niet?

verder | terug