Hoeken > Hoeken berekenen
123456Hoeken berekenen

Testen

Opgave 14

In de figuur zijn de twee lijnen `l` en `m` evenwijdig.
Verder geldt: `/_A_3 = 50^@` en `/_B_4 = 50^@` .

a

Bereken `/_C_2` .

b

Bereken `/_C_5` .

c

Bereken `/_A_2` .

Opgave 15

Van driehoek `ABC` is `/_A = 65^@` , `/_C = 85^@` en `AB=6` cm.

a

Bereken `/_B` .

b

Teken `Delta ABC` .

verder | terug