Hoeken > Hoeken berekenen
123456Hoeken berekenen

Inleiding

Nu Zara het ruitjesbehang op haar twee schuine wanden heeft geplakt, wil ze op één van die wanden een spiegeltje hangen.
Het lijkt haar erg leuk als zo'n spiegeltje dezelfde vorm kan hebben als de ruitjes van haar behang.

Zo'n spiegeltje moet ze laten maken. En daarvoor heeft ze een precieze tekening op maat nodig. Ze moet dus alle hoeken van de ruit weten.

Als ze het ruitjesbehang bekijkt, dan ziet ze heel veel gelijke hoeken. Als ze één hoek opmeet, kan ze alle andere hoeken zelf wel berekenen!

Je leert in dit onderwerp:

  • hoeken berekenen door te werken met X-, F- en/of Z-hoeken, rechte hoeken en gestrekte hoeken;

  • de som van de hoeken van een driehoek gebruiken.

Voorkennis:

  • de begrippen hoek, hoekpunt, benen, graden, grootte van een hoek;

  • aangeven of een hoek recht, stomp, scherp, gestrekt, of overstrekt is en hoeveel graden daarbij hoort;

  • hoeken meten en een hoek tekenen als het aantal graden is gegeven;

  • X-, F- en/of Z-hoeken gebruiken om hoeken te berekenen;

  • de bissectrice (deellijn) van een hoek tekenen;

  • de namen van vlakke figuren en ze tekenen als er hoeken en lengtes zijn gegeven.

verder | terug