Ruimtelijke figuren > Ruimtelijke figuren
1234567Ruimtelijke figuren

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

De vorm van een balk, een rechthoekig blok.

b

In alle hoekpunten tref je rechte hoeken aan, alle randen staan loodrecht op elkaar.

c

Waarschijnlijk wel.

d

Nee, een basketbal is bol.

e

Doe je best, misschien ken je nog niet veel namen, maar kubus, balk (of blok), piramide, bol, cilinder, kegel vast wel. De laatste drie kunnen rollen, de eerste drie alleen schuiven (als ze niet stuiteren). En kegels stapelen is misschien nog een uitdaging...

Opgave 1
a

Welke van de ruimtelijke figuren hebben alleen platte zijkanten?

kubus

balk

prisma

bol

cilinder

kegel

piramide

b

Welke figuren hebben gebogen zijvlakken?

kubus

balk

prisma

bol

cilinder

kegel

piramide

c

Welk figuur bestaat uit één gebogen zijvlak?

kubus

balk

prisma

bol

cilinder

kegel

piramide

d

Welke van deze figuren hebben cirkelvormige randen?

kubus

balk

prisma

bol

cilinder

kegel

piramide

e

De bol kun je naar alle kanten rollen, de cilinder en kegel rollen maar één kant op.

f

Als de kegel alleen maar rolt, blijft de top op zijn plaats en beschrijft hij dus een cirkel met de top als middelpunt.

Opgave 2
a
  • Omdat metaal waarschijnlijk gemakkelijker tot een cilinder kan worden gebogen.

  • Omdat je een cilinder makkelijker kunt vasthouden.

  • Omdat er bij dezelfde inhoud voor een cilinder minder materiaal nodig is dan voor een balk.

  • Omdat een cilindervormig blikje steviger is.

b

Bijvoorbeeld etuis, buizen voor de waterleiding, veel poten van stoelen, tafels en nog veel meer...

c

Twee cirkelvormige, platte vlakken met een gebogen vlak ertussen. De platte vlakken zijn ook evenwijdig: ze hebben dezelfde richting en liggen overal even ver van elkaar af.

Opgave 3
a

Bij een kubus hebben alle randen dezelfde lengte.

b

Allebei een balkvorm, een rechthoekige blokvorm.

c

Ja, een kubus is een balk met een extra voorwaarde: namelijk dat alle randen even lang zijn.

Opgave 4
a

Welke van de drie lichamen zijn prisma's?

figuur I

figuur II

figuur III

b

Een prisma heeft twee gelijke evenwijdige vlakken, verbonden door rechthoeken.

c

Elke balk is een prisma, maar niet elk prisma is een balk. Een zeszijdig prisma zoals figuur I is bijvoorbeeld geen balk.

Opgave 5
a

Een zeshoek, zo te zien met zes gelijke zijden en hoeken (een regelmatige zeshoek).

b

Een rechthoekige vorm.

Opgave 6
a

Omdat er vier opstaande zijvlakken zijn. Het grondvlak heeft de vorm van een vierkant.

b

Er is één grondvlak in de vorm van een veelhoek. De opstaande vlakken zijn driehoeken die in één punt (de top) samenkomen.

c

Acht.

Opgave 7
a

Een driehoek met drie gelijke zijden.

b

Een grote, vier middelgrote en `3 xx 4` kleine is in totaal zeventien piramides.

Opgave 8
a

Een prisma heeft twee gelijke vlakken en voor de rest rechthoekige vlakken. De twee evenwijdige, gelijke, hoekige vlakken zijn de voorkant en de achterkant van de figuur.

b

De bovenkant is geen rechthoek, de voorkant en de achterkant kunnen ook niet gelijk zijn.

Opgave 9

1: (zeszijdige) piramide
2: kegel
3: (driezijdig) prisma
4: cilinder
5: bol
6 kubus
7: (zeszijdig) prisma
8: balk

Opgave 10
a

Bijvoorbeeld in twee vierzijdige piramides. Of acht driezijdige piramides met een driehoek als grondvlak.

b

Een driezijdige piramide. Dit noem je wel een viervlak.

Opgave 11
a

Vijf rechthoekige driehoeken (dus elk met één paar loodrechte zijden), een parallellogram en een vierkant.

b

Een kubus (of balk) en verder allemaal prisma's.

c

Ja, een kubus of een balk is eigenlijk een speciaal soort prisma.

Opgave 12

Twee prisma's: het huis (vijfzijdig) plus de aanbouw (vijfzijdig).

Opgave 13Verpakkingen bekijken
Verpakkingen bekijken
a

Eigen antwoord.

b

Eigen antwoord.

Probeer een eerste keuze te maken. Al is het maar dat je beslist wat je vooral niet wilt maken.

Opgave 14
a

Een (groene) piramide, een (blauwe) kubus (of balk) en een (roze) prisma.

b

Het is een vierzijdige piramide.

c

De blauwe kubus/balk is een speciaal geval van een prisma.

Opgave 15

De linker figuur is een zeszijdig prisma.

De middelste figuur is een balk, of misschien een kubus.

De rechter figuur is een cilinder.

verder | terug