Ruimtelijke figuren > Ruimtelijke figuren
1234567Ruimtelijke figuren

Voorbeeld 3

Twee ruimtelijke figuren kunnen soms veel op elkaar lijken, terwijl de ene wel een bekende wiskundige ruimtelijke figuur is en de ander niet. Kijk maar eens naar de figuren.

Figuur I is prisma.

Figuur II lijkt er sterk op, maar is het toch niet.

Opgave 8

Bekijk de figuren in Voorbeeld 3.

a

Waarom zou figuur I een prisma zijn?

b

Waarom is figuur II geen bekende ruimtelijke figuur?

verder | terug