Ruimtelijke figuren > Grensvlakken, ribben
1234567Grensvlakken, ribben

Toepassen

Deze kleine "gift box" (geschenkdoosje) heeft de vorm van een piramide.
Er is één vierkant grondvlak. Dat kun je niet zien op de foto.
Alle andere vlakken zijn driehoeken die in één punt (de top van de piramide) uitkomen.

De ribben van het grondvlak zijn elk `12` cm.
De vier opstaande ribben zijn elk `16` cm.

Hiermee kun je te weten komen hoeveel stevig papier er nodig is voor de buitenkant van het doosje...

Opgave 11Oppervlakte geschenkverpakking
Oppervlakte geschenkverpakking

Bekijk de piramidevormige geschenkverpakking in Toepassen .

a

Hoe groot is de oppervlakte van het grondvlak?

Elk van de vier zijvlakken is een driehoek met zijden van `12` , `16` en `16` cm.
Zo'n driehoek kun je zelf tekenen:

  • Begin met de zijde van `12` cm te tekenen.

  • Zet daar in het midden een loodlijn op.

  • Maak op die loodlijn een lijnstuk vanaf de zijde waar je mee begon.

  • Maak dit lijnstuk zo lang dat de afstand tussen het eindpunt ervan en de eindpunten van de zijde precies `16` cm is.

  • Maak de driehoek af.

b

Teken zelf zo'n driehoek.

c

Knip deze driehoek langs de loodlijn in twee gelijke delen en leg die aan elkaar tot je een rechthoek hebt. Hoe lang en hoe breed is die rechthoek?

d

Hoe groot wordt dus de totale buitenoppervlakte van de geschenkverpakking

Opgave 12Oppervlakte viervlak
Oppervlakte viervlak

Deze verpakking heeft de vorm van een viervlak. Neem aan dat alle vier de grensvlakken driehoeken zijn met zijden van `10` , `13` en `13` cm.

Hoe kun je de oppervlakte aan karton die ervoor nodig is bepalen? Bereken die oppervlakte.

verder | terug